What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby Discovering and Using Your Gifts For God

You are searching about What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby, today we will share with you article about What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby was compiled and edited by our team from many sources on the internet. Hope this article on the topic What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby is useful to you.

Discovering and Using Your Gifts For God

Ny zanakay vavimatoa Heather dia tia sary ary tamin’ny taon-dasa, dia nanenjika izany fitiavana izany izy tamin’ny fividianana fakan-tsary, lens, ary kitapo fakan-tsary Nikon tsara, nampihatra ny fahaizany tamin’ny fianakaviany sy ny namany, manomboka tranonkala sy bilaogy, ary mandeha maka sary. miaraka amin’ny matihanina. Faly aho mahita an’i Heather mampiasa ny talentany ho an’Andriamanitra, sy mitsimpona izay rehetra azony atao amin’ny hafa izay mahomby.

Isika rehetra dia manana fanomezam-pahasoavana, talenta ary fahaiza-manao izay napetrak’Andriamanitra betsaka ao anatintsika ho voninahiny. Tsy mila manafina ny talentantsika tahaka ilay mpanompo malaina isika ao amin’ny Matio 25:14-30, fa manaisotra izany avy ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika ary mitahy ny hafa amin’izany. Manana drafitra lehibe ho an’ny fiainantsika Andriamanitra, raha mino sy mankatò Azy fotsiny isika ( Jeremia 29:11 ). Ny fanafohezan-teny hoe WATERS dia mamaritra ny fomba ahafahan’ny vehivavy mahita sy mampiasa ny fanomezam-pahasoavany hampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra eto an-tany.

W. Ampitomboy ny fanirianao an’Andriamanitra. Tsy afa-miala amin’ny fanatrehan’Andriamanitra aho; Tena mahafinaritra izy. Mampitombo ny hanoanana an’Andriamanitra sy ny fanatrehany. Izy no manome antsika ny fanomezantsika!

Te hampiasa anao Andriamanitra, fa tianao ve ny hampiasaina? Raha eny, ahoana? Te hanana fiainana manankarena sy mampientam-po ve ianao, miaina izany amin’ny fahafahanao feno, sa fiainana mahazatra sy mankaleo?

Hoy ny Salamo 37:4 : “Mifalia amin’i Jehovah, dia homeny anao izay irin’ny fonao.” Inona no fanirianao? Ento ho eo Aminy ireo, ary rehefa manaraka an’i Kristy ianao dia hotanterahiny ireo zavatra ireo!

A. Anontanio an’Andriamanitra sy ny tenanao ary ny hafa hoe inona ny fanomezam-pahasoavana anananao, ny talentanao ary ny fahaizanao. Inona no tena fahaizanao? Nisy olona telo, fara fahakeliny, nilaza tamiko fa ho mpandrindra fampakaram-bady lehibe aho. Tiako ny fampakaram-bady ~ manomana azy ireo, miantsena ho azy, manamboatra, mandamina, manompo ao aminy. Iray amin’ireo sarimihetsika tiako indrindra ny “The Wedding Planner” miaraka amin’i Jennifer Lopez. Ka ataoko kilalao ny hevitra momba ny ho avy.

Tena mahay amin’ny solosaina sy mpanakanto mahay ve ianao? Amin’izay ianao dia mety ho tsara amin’ny maha-mpanakanto sary anao. Rehefa miresaka amin’ny fialan-tsasatra ianao, mahazo valiny tsara sy mampahery ve ianao? Dia mahay mifandray ianao. Misy lanjany sy fahefana ny teninao, koa ampiasao izany fanomezana izany mba hitahiana ny hafa!

Tianao ve ny manana namana misakafo hariva ary mandany fotoana miaraka aminy? Mety hanana fanomezam-pahasoavana hampiantrano vahiny ianao. Mahatsiaro tena lalina ve ianao na mitomany rehefa malahelo ny olona, ​​ary miezaka mampionona azy ireo? Azo inoana fa manana fanomezam-pahasoavana feno famindram-po sy fangorahana ianao.

Ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia hita ao amin’ny Efesiana 4: 11-12 (fanomezam-pahasoavana dimy heny amin’ny fanompoana), 1 Korintiana 12: 4-11 (fanomezana fanehoana), ary 1 Korintiana 12: 28. Ny fiangonana sasany na tranokala an-tserasera dia manana fitsapana azonao raisina mba hahitana ny fanomezam-pahasoavana anananao. Fantaro izay anao, ary manomboka mandeha amin’izany fahefana sy hosotra izany!

T. Ampidiro ny fahaizanao mamorona. Vicki Caruana dia nilaza tao amin’ny bokiny hoe Giving Your Child the Excellence Edge (Tyndale House Publishers, Wheaton IL, p. 49), “Ny eritreritra mamorona maro dia mitaky ny fijanonana ho tafasaraka amin’ny hevitra iray mba hamela ny hafa hodinihina. Mety tsy ho tonga ho azy izany. aminay, indrindra raha zatra manivana ny hevitray izahay, toy ny mahazatra ny ankamaroantsika.”

Amin’ny teny hafa, mieritreritra ivelan’ny boaty. Mamela ny sainao hivezivezy. Miteny amin’ny mpitsikera anatiny mba hangina, ary sahy manoratra io tantara io momba ny zava-nitranga tao amin’ny efitrano fatorianao indray alina fony ianao 5 taona, na nanala zaza tamin’ny 21 taona ianao. Mandalo ny faritra “tsara sy azo antoka” manoratra sy miteny, tena misy, mandeha amin’ny jugular ao aminao sy ny fihetseham-pon’ny mpihaino anao.

Ahoana no ahafahanao mampiasa tsara ny fahaizanao mamorona? Raha manapaka volon’olona ianao hatramin’ny faha-12 taonanao dia misoratra anarana amin’ny sekoly cosmetology ary mahazo karama amin’ny zavatra tianao. Raha tia manao mofo na mahandro sakafo ianao, dia manomboka orinasa sakafo. Mieritreritra momba ny soavaly ve ianao ny zavatra voalohany sy farany amin’ny andro? Makà lesona mitaingina avy amin’ny mpampiofana mahay, ary manomboka mampiseho amin’ny seho soavaly anglisy. Indraindray ny eritreritsika mamorona tsara indrindra dia tonga rehefa miala voly fotsiny isika!

Ny famoronana ihany koa dia midika hoe manome alalana anao hanandrana zava-baovao sy hahatsapa fahatsapana vaovao, toy ny fandehanana amin’ny balaonina mafana any New Mexico, na manao ski any Colorado. Loko ivelan’ny tsipika; ampiasao ny boaty lehibe misy crayons miaraka amin’ny loko toy ny Fuzzy Wuzzy Brown. Vidio ny akanjo vaovao ho an’ny akanjonao izay ankafizinao, saingy mbola tsy sahy nanandrana mihitsy.

Mba hampihetsi-po ny kodiarana dia vonoy ny mpilalao dvd ary mandehana mandehandeha eny amin’ny manodidina anao, sambany vao mahita izany. Jereo, mihainoa, manimbolo, mikasika, manandrana. Matetika loatra isika no mivoaka ny faritra ary tsy mahita ny manodidina antsika akory. Fantatrao ve hoe karazana fiara toy ny ahoana no alehan’ny mpifanolobodirindrina aminao? Noho izany, fantatrao ve ny endrik’ilay mpiara-monina aminao na miresaka aminy? Efa nahatsikaritra ve ianao fa manodidina ny sakananao dia trano misy maritrano amin’ny fomba espaniola ary zaridaina an-kalamanjana, saika miafina, toy ny kely amin’ny The Secret Garden?

Mandehana any amin’ny zoo lehibe iray, ary jereo fotsiny ny biby sy ny olona. Manaova tetik’asa siansa vita an-trano. Mamakia zavatra hafahafa eny amin’ny habakabaka, toy ny lazain’ny mpahay siansa mirohondrohona fa ho avy haingana mankamin’ny vahindanitra misy antsika. Manomboha zaridaina voninkazo na anana ary milalao amin’ny loto. Ny famakiana literatiora tsara sy ny fihainoana mozika klasika na karazana fialamboly isan’andro dia mamelona ny atidohantsika amin’ny hevitra mamorona sy vaovao.

E. Ampiasao amim-pahazotoana ny fanomezam-pahasoavanao. Atrophy ny hozatra rehefa tsy ampiasaina tsy tapaka: “Ampiasao na very.” Tena tiantsika tokoa ve ny handevina ny talentantsika mandritra ny 40 taona, ary mifoha indray maraina, mahatsapa fa efa antitra isika, efa tara loatra, ary tsy izay tena niriantsika mihitsy ~ mpanakanto, mpihira, miaramila, a misionera any Afrika atsimo, mpanoratra, mpampiofana feso? Rehefa hitantsika hoe inona ny fanomezam-pahasoavana ananantsika, ny talentantsika ary ny fahaizantsika, ary manomboka mikolokolo izany isika, dia hiroborobo izany. Hamorona fahasambarana anaty koa izy ireo, ary hitondra fifaliana ho an’Andriamanitra sy ny hafa.

Mila manapaka ireo zavatra izay misakana antsika tsy hampitombo ny fahafahantsika isika. Nahoana isika no mandany fotoana miasa amin’ny fivarotana fitaovana, nefa ny tena tiantsika hatao dia ny hianatra lalàna sy ho mpisolovava? Raha mahaliana anao ny famahana heloka bevava, ary te ho mpitsongo foana ianao, nahoana ianao no mampiofana basikety ho an’ny sekoly ambaratonga faharoa? Raha mahatsapa ho sahirana amin’ny asanao na ny anjara asanao ianao, dia aza mijanona. Manaova hetsika. Tandremo izay ao am-ponao.

Manome antsika faniriana sasany ny Tompo, noho ny antony marim-pototra. Mahavariana fa matetika ireo faniriana ireo dia mifandray amin’ny fanomezam-pahasoavana ananantsika sy ny talentantsika ary ny fahaizantsika ary farany amin’ny antsontsika. Manana namana maromaro tia miara-miasa amin’ny ankizy aho, ary mahay mampianatra. Miasa ao amin’ny sekoly kristiana àry izy ireo, ary faly sy afa-po tanteraka amin’izany.

Raha vao manomboka amin’ny asanao ianao dia manaova dingana amin’ny finoana. Miezaha ho amin’ny hatsarana, fa tsy ny fahatanterahana. Omeo toerana mitombo ny tenanao. Mametraha tanjona ambony, ary mifeheza tena mba hikatsaka fianarana bebe kokoa, manoratra io lahatsoratra io, miteny ao amin’ny fiangonana kely, na miasa ao amin’ny tranokalanao mba hanatsarana izany.

Toy ny hoe tonga amin’ny endrika ara-batana lehibe. Raha matavy 40 kilao ianao dia tsy ho very izany mandritra ny alina. Taona maro lasa izay, nanomboka nanao safidy ara-pahasalamana kokoa aho mba hampihenana lanja – mihinana salady bebe kokoa sy sakafo haingana kokoa na voahodina, misotro rano bebe kokoa, mihinana vitaminina fanampiny, mampiasa lanja tanana. Ny fanazaran-tena aerôbika no faritra tena ilaiko fifehezana bebe kokoa, mba hidina amin’ny lanja tsara indrindra. Saingy tsy maintsy manao zavatra aho fa tsy manao na inona na inona. Atombohy amin’ny toerana misy anao hampiasa ireo talenta ireo. Ary jereo ny fomba hampitomboan’Andriamanitra ny saha voninahiny!

R. Tohizo ny nofinao. Aoka ho tapa-kevitra ny hiaina fiainana feno sy tsara tarehy, ary aza mandany segondra iray. Ny fiainana dia bevohoka amin’ny mety sy aventure! Iray amin’ireo sarimihetsika ankafizin’ny fianakavianay ny “Secondhand Lions”. Nisy zazalahy kely nandao azy mba hiaina ny fiainany manokana sy mahafinaritra, ka nampiditra azy tany amin’ny trano hafahafa mba hiarahana amin’ireo dadatoan-drainy roa antitra sy tezitra, izay tsy naniry azy ho any. Nifanakaiky anefa ny fifandraisan’izy ireo tamin’ny farany, ary nianatra zavatra maro avy tamin’ireo lehilahy lehibe kokoa noho ny fiainana ireo izy. Ny iray amin’ireo andalana tiantsika avy amin’ny sarimihetsika dia taorian’ny nahafatesan’ireo dadatoany ary namela ny zana-drahalahiny niaraka tamin’ny lovany rehetra (izay lehibe). Nitantara tamin’ny lehilahy iray hafa momba ny dadatoany roa izy, tamim-piderana lehibe, ka nilaza hoe: “Tena velona tokoa izy ireo”.

Tena velona ve ianao ~ sa misy fotsiny? Izany ve no fiainana tianao? Raha tsy izany, rahoviana ianao no hanomboka?

Esory ny valin-drihanao amin’ny fisainanao, ny fetra nametrahanao ny tenanao, izay avy amin’ny fiheveran’ny hafa ary avy amin’ny fitenenana ratsy momba ny tena. Henoy izay lazainao. Misy fiantraikany lehibe eo amin’ny fiainantsika ny eritreritsika. Mianara mampiofana ny sainao hieritreritra eritreritra tsara momba ny fahombiazana, fa tsy eritreritra misy poizina sy mandresy. Ampifandraiso amin’ny andinin-teny iray toy ny hoe: “Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’i Kristy Jesosy izay mampahery ahy!”

Leah zanakay vavy dia manana famantarana kely ao amin’ny efitranony izay misy kintana mavo mamiratra eo amboniny: “Mirary kintana.” Inona no fanirianao telo lehibe indrindra? Ny voalohany dia ny hanana faniriana bebe kokoa.

Inona no tianao hatao? Inona no tianao atao? Ny fitiavanao no fanalahidin’ny fahatakarana ny fanomezam-pahasoavanao sy ny fahaizanao!

Nofintinin’i Marnie Swedberg ho ahy izany tao amin’ny Seho Radio an’ny Mpanoratra farany nataony niaraka tamin’ny mpanoratra/mpikabary Cindy Rushton, rehefa nilaza izy fa tsy mahatsiaro tena ho velona intsony izy, noho ny rehefa miteny eo anatrehan’ny vondron’olona marobe. Tena nifandray tamin’izany aho! Mampatahotra ahy ho faty ny mijoro eo anatrehan’ny olona sy miteny. Nihozongozona ara-bakiteny aho taloha ary nikiakiaka, ary toy ny ho torana aho. Raha ny marina dia mbola mitebiteby kely aho vao miteny, fa raha vao miakatra eny amin’ny lampihazo aho dia mitsonika ny hosotr’Andriamanitra – misaotra an’Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fanosorana sarobidy ~ Tsy te hanao izany mihitsy aho. izany raha tsy misy Azy! Ary TIA! Mahatsiaro tena ho velona aho rehefa manoratra sy miteny! Izany no fomba namoronan’Andriamanitra ahy!

Inona no iantsoan’Andriamanitra anao hanao izay lehibe lavitra noho ianao? Tsy misy tsy hain’Andriamanitra. Ary tiany ny hanao izay tsy azo atao amin’ny alalanao sy ho anao!

S. “Mianara mba hanehoana ny fankasitrahanao.” (2 Timoty 2:15) Midika izany fa mianatra izay rehetra azonao atao, mba hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra sy hankatò azy. Mitoera amin’ny tenin’Andriamanitra isan’andro. Hoy ny Ohabolana 4:7-8 : “Ny fahendrena no foto-kevitra, koa mahazoa fahendrena, ary amin’izay rehetra azonao dia mahazoa fahalalana; asandrato izy, dia hanandratra anao izy”.

Mitadiava fotoana mangina isan’andro miaraka amin’Andriamanitra, ary avelao Izy hiresaka aminao sy hitarika anao. Ny Fanahiny Masina no hampianatra anao ny zavatra rehetra. ( 1 Jaona 2:27 ).

Miezaha hianatra bebe kokoa, kilasy, fiofanana, seminera. Mitadiava mpanoro hevitra anao. Aoka ho toy ny sponjy ary alaivo izay rehetra azonao atao amin’ny olona mahomby amin’ny sehatra mahaliana anao. Ahoana no nanombohan’izy ireo nampiasa ny fanomezam-pahasoavana na ny talentany? Inona avy ireo dingana azo ampiharina nataon’izy ireo? Esory ny zava-tsarobidy amin’ny tsy misy vidiny. Andriamanitra dia manana drafitra tokana ho an’ny fiainanao izay tiany hotanterahina. Izy no mpanoro hevitra.

Manetre tena ary mahazo fanampiana avy amin’ny olona, ​​eny fa na dia ny fianakaviana sy ny namana aza. Ny fifandraisana dia tena sarobidy, tsy noho ny firaisana ara-nofo sy ny fahafinaretana entin’izy ireo, fa koa amin’ny tambajotra. Ny tsy fandoroana tetezana dia hevitra tsara foana, raha tsy hoe tena ilaina ho an’ny fiarovanao, ny fahamendrehanao, na ny hamamiana. Tontolo tena kely izy io, ary gaga aho nahita ny fiverenan’ny olona sasany teo amin’ny fiainako taona maro taty aoriana (ny sasany izay iriako tsy hanana izany, saingy mety ho toy izany koa ny fihetseham-pony!). Indraindray anefa dia fifandraisana amin’Andriamanitra ireo. Ny fitsipika tsara dia izao: aoka ho tsara araka izay azonao atao amin’ny olona ianao. Tsy mankasitraka ny olona tsara fanahy ve ianao?

Ny tsy fahalalam-pomba dia tsy toetra tsara. Ary mety hiverina hanenjika anao izany any aoriana, indrindra rehefa hitan’izy ireo fa mpikabary sy mpanoratra kristiana ianao izao. Indrindra indrindra fa Andriamanitra dia fitiavana ary isika mpino dia maniry ny hitovy Aminy sy haneho amin’ny hafa izany fitiavana mahafinaritra izany. Ny fanomezam-pahasoavana ananantsika dia ho voninahitr’Andriamanitra sy hampandrosoana ny fanjakany. Tiantsika ny haka modely an’i Jesosy, ho tànany sy tongony ary fony ho an’izao tontolo izao very sy ho faty.

Ny fanomezantsika dia toy ny fanomezana manokana, miandry fatratra ny hosokafan’Andriamanitra. Manana zavatra tsy ampoizina mahafinaritra maro ho antsika sy ho an’ny hafa Izy, rehefa mikatsaka ny tavany isika, manokatra ilay fanomezana, ary avy eo dia mankafy izany amim-pankasitrahana sy mampiasa izany ho Azy ary mba hitahiana ny hafa.

Copyright 2009 Beth Jones

Video about What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby

You can see more content about What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby on our youtube channel: Click Here

Question about What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby

If you have any questions about What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby, please let us know, all your questions or suggestions will help us improve in the following articles!

The article What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby was compiled by me and my team from many sources. If you find the article What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby helpful to you, please support the team Like or Share!

Rate Articles What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby

Rate: 4-5 stars
Ratings: 7994
Views: 25795373

Search keywords What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby

What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby
way What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby
tutorial What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby
What Is Average Weight For A 37 Week Old Baby free
#Discovering #Gifts #God

Source: https://ezinearticles.com/?Discovering-and-Using-Your-Gifts-For-God&id=2216864

Related Posts

default-image-feature

Best Eating Plan For Women Over 40 To Lose Weight Weight Loss For Women Over 40

You are searching about Best Eating Plan For Women Over 40 To Lose Weight, today we will share with you article about Best Eating Plan For Women…

default-image-feature

How Much Should The Average Male Eat To Lose Weight Want to Lose Weight? Drink More Water

You are searching about How Much Should The Average Male Eat To Lose Weight, today we will share with you article about How Much Should The Average…

default-image-feature

What Is Average Weight For A 17 Year Old Male Getting Pregnant After 40 Years Of Age

You are searching about What Is Average Weight For A 17 Year Old Male, today we will share with you article about What Is Average Weight For…

default-image-feature

Can Eating A Lot Of Protein Help You Lose Weight Weight Gain Tips For Rapid Weight Gain

You are searching about Can Eating A Lot Of Protein Help You Lose Weight, today we will share with you article about Can Eating A Lot Of…

default-image-feature

Do You Actually Have To Eat Healthy To Lose Weight What Looks Healthy May Actually Be Not! "Healthy" Food That Can Wreck Your Diet

You are searching about Do You Actually Have To Eat Healthy To Lose Weight, today we will share with you article about Do You Actually Have To…

default-image-feature

What Is Average Weight For A 16 Year Old Boy Another New Diet Pill! Is This the Answer to the Obesity Epidemic Plaguing Our Families?

You are searching about What Is Average Weight For A 16 Year Old Boy, today we will share with you article about What Is Average Weight For…